Eine Tür geht kaputt und …

… die Leute rasten aus.

En dörr på ett tyskt universitet gick sönder och studenterna tyckte att det inte alls är kul. Hela händelse pågick under sex dagar och väl dokumenterat visar sig studenternas kreativitet nu. Vad tycker du om händelse?

Lite glosor till:

Defekt = tråsig

auch = också

bleiben = bli

lachen = skratta

„Niemand hat die Absicht einen Techniker zu informieren.“ är en ändring av Walter Ulbrichts mening „Niemand hat die Absicht eine Mauer zu bauen.“ några dagar innan muren byggdes mellan Tyskland.

Brandschutzbestimmungen = brandskyddsbestämmelse

technisches Element = tekniskt del

 

[Uppdatering]

På Facebook är det fortfarande på g: TechnikerIstInformiert