Richtige Aussprache ist wirklich wichtig

Hur viktigt rätt uttal är, ser du i följande VW-reklamclip med artist Robbie Williams. Han meddelar sina ändringar och vad det blir, kan du se i klippet.

Skulle du kunna uttala det rätt på tyska? Försök gärna…