Välkommen på Deutschsafari.de

Du är intresserat av språk och funderar på att plugga tyska som moderna språk på grundskolan? På de följande sidorna finns det olika material för elever från årskurs 6 till årskurs 9 på svenska grundskolor.

Därför tyska

„Det är mycket användbart att kunna tala tyska. Om du lär dig tyska kan du prata med miljontals människor i Europa. Runt 100 miljoner människor i Tyskland, Österrike och Schweiz har tyska som modersmål. Därmed är tyska det största modersmålet i Europa.

Du kan även prata tyska med runt 55 miljoner européer som talar tyska som främmande språk. Kanske någon in din familj pratar tyska eller till och med bor i Tyskland?

Tips: Vill du jobba inom Europeiska unionen är det alltid en fördel att behärska Europas största språk.“

[citerat ur Goethe.de från 2014-10-19]

Tillbaka till tyskan

„Det tyska språkets nedgång i svenska skolor är ingen nyhet utan ett sorgligt faktum. Nyhetsmagasinet Der Spiegel nätupplaga konstaterar att trenden är densamma över hela Europa. På fem år har andelen svenska elever som lär sig tyska minskat från 35 till 27 procent, men i till exempel Nederländerna är fallet från 86 till 44 procent. Bara i delar av Östeuropa är siffran över hälften.

Allt fler vuxna spanjorer går däremot tyskkurser, sannolikt för att få tillgång till en större arbetsmarknad. Det är synd att svenska ungdomar inte tänker lika praktiskt. Exportmästaren Tyskland har åtskilligt att erbjuda.“

Gunnar Jonsson [citerat ur Dagens Nyheter från 2012-02-13]

Vi måste satsa på tyska och kinesiska i skolan

[..] „Sverige är ett exportberoende och språkberoende land. Exporten motsvarar hälften av vår BNP, och den svenska ekonomin är beroende av handel med många länder som inte har engelska som sitt första språk. Sveriges klart viktigaste exportland är Tyskland. Att det finns en upparbetad kulturell och språklig förståelse hos svenskarna är därför viktigt om Sverige ska kunna dra maximal nytta av exportmöjligheterna. Språklig kompetens har avgörande betydelse i internationell affärsverksamhet där den kan öka möjligheten till försäljning av svenska varor och tjänster.

Det finns all anledning att satsa på ett tredje språk i den svenska skolan. Det är dock inte självklart vilka språk som är de viktigaste moderna språken. För att få reda på vad företagen faktiskt efterfrågar, gav Lärarnas Riksförbund tillsammans med Svenskt Näringsliv Demoskop i uppdrag att intervjua 200 personalchefer vid små, medelstora och stora svenska företag om språkens betydelse. Denna rapport visar tydligt vad som är eftersatt och vad vi behöver bli bättre på för att möta behovet i yrkeslivet.“ [..]

läs hela artikeln här [citerat ur Dagens Nyheter från 2011-09-21]