Varför fanns det två tyska städer? …

Varför fanns det en mur mellan de? Och varför…?

Vill du veta mer om tiden i de två Tyskland efter 1945 som präglas båda tyskarna (öst som väst)? Dagens Nyheter har gjort en tidslinje som visar från 1945 till murens fall Tysklands historia.

Läs mer här.