Efterlyst

Den här uppgiften gäller bara för de två grupperna som gjorde de digitala planscher om „Berlin“ och „Stockholm“. Gruppen „Film“ fortsätta med sitt projekt!

Uppgift:
Du ska göra klart en ”Efterlyst”-affisch om dig själv eller om en känd person under ditt eget-arbete pass på torsdag! Men du får inte använda bild eller teckning på din affisch.

Hur då ska du kunna göra affischen?
Med tyska ord som ledtråd. Tänk på att välja enkla ord så att alla kan lista ut vad det betyder och vem du har valt.

Exempel för stödord:
Sänger, 2009 gestorben, Tänzer, Skandale, hat 8 Geschwister, sang ”Black or White”

Steckbrief-MJ

Lösningen: Michael Jackson

Din färdiga affisch (digital plansch) skickar du via mejl till mig. Alla färdiga affischer ska visa tisdag den 3/3-15 (v10) efter sportlov. Förändringar av uppgiften är möjligt vid samtal i förväg.